กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) สพม.เลย หนองบัวลำภู

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Download

pdf
คู่มือรายงาน ระบบ DMC รอบสิ้นปีการศึกษา.pdf
คู่มือรายงาน ระบบ DMC รอบสิ้นปีการศึกษา
docx
แบบฟอร์มนักเรียนติด G.docx
แบบฟอร์มนักเรียนติด G
pdf
แบบฟอร์มบันทึกแจ้งประวัติบุคคล.pdf
แบบฟอร์มบันทึกแจ้งประวัติบุคคล
docx
แบบ บค.27 หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน เ.docx
แบบ บค.27 หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน เ
docx
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ พฐ.19).docx
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ พฐ.19)
1
^