เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ประกาศจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบ 1 ปีการศึกษา 2564

09 ม.ค. 2560 1 322

ประกาศจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบ 1 ปีการศึกษา 2564 https://portal.bopp-obec.info/obec64/auth/login เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย. ถึง 25 มิ.ย. 2564) แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2564 ทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรีย

1
^