กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) สพม.เลย หนองบัวลำภู

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สพม.เลย หนองบัวลำภู
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สพม.เลย หนองบัวลำภู

04 มิ.ย. 2565 0 141

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สพม.เลย หนองบัวลำภู

ประกาศรายชื่อ อบรมหลักสูตร สร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู (5-6 พฤษภาคม 2565)
ประกาศรายชื่อ อบรมหลักสูตร สร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู (5-6 พฤษภาคม 2565)

28 เม.ย. 2565 0 96

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรม!! อบรมหลักสูตร สร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 โดยกลุ่ม DLICT สพม.เลย หนองบัวลำภู

ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

06 มี.ค. 2565 0 1,131

ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565" วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565
เอกสารประกอบ "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565" วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

02 มี.ค. 2565 0 93

เอกสารประกอบ การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่องกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่องกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

25 ก.พ. 2565 0 919

ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่องกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็น "พนักงานราชการ" สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู
ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็น "พนักงานราชการ" สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

10 ก.พ. 2565 0 3,576

ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็น พนักงานราชการ สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

สพม.เลย หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพผู้ใช้ระบบ AMSS++ และ SMSS
สพม.เลย หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพผู้ใช้ระบบ AMSS++ และ SMSS

20 ก.ย. 2564 0 275

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบ

สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายใน
สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายใน

14 ก.ย. 2564 0 130

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ดำเนินการจัดอบรมการใช้ Google Forms ขึ้นในวันนี้ โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 20 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)" ปีการศึกษา 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)" ปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. 2564 0 283

สพม.ลยนภ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีการศึกษา 2564

สพม.เลย หนองบัวลำภู พัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน
สพม.เลย หนองบัวลำภู พัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน

09 ก.ย. 2564 0 89

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ ให้กั

รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

18 ธ.ค. 2563 0 259

รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 1. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) https://portal.bopp-obec.info/obec64/ 2. การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

คู่มือการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สพฐ.
คู่มือการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สพฐ.

09 ม.ค. 2560 0 554

คู่มือการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสพฐ.แจ้งการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ - ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง-และใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์ม - ดาวน์โหลด https

1
^