เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์

สพม.เลย หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพผู้ใช้ระบบ AMSS++ และ SMSS
สพม.เลย หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพผู้ใช้ระบบ AMSS++ และ SMSS

20 ก.ย. 2564 0 187

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบ

สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายใน
สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายใน

14 ก.ย. 2564 0 62

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ดำเนินการจัดอบรมการใช้ Google Forms ขึ้นในวันนี้ โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 20 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)" ปีการศึกษา 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)" ปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. 2564 0 216

สพม.ลยนภ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีการศึกษา 2564

สพม.เลย หนองบัวลำภู พัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน
สพม.เลย หนองบัวลำภู พัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน

09 ก.ย. 2564 0 44

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ ให้กั

รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

18 ธ.ค. 2563 0 113

รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 1. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) https://portal.bopp-obec.info/obec64/ 2. การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

คู่มือการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สพฐ.
คู่มือการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สพฐ.

09 ม.ค. 2560 0 499

คู่มือการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสพฐ.แจ้งการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ - ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง-และใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์ม - ดาวน์โหลด https

1
^