เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 

1. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
https://portal.bopp-obec.info/obec64/

2. การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)
https://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=101719

3. ระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC)
https://bobec.bopp-obec.info/


4. ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย (Secondary Education Service Area: SESA)
https://sesa.obec.go.th/user/

5. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (Conditional Cash-transfer : CCT)

https://cct.thaieduforall.org/

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2563
ป้ายกำกับ : dmcemisbobecsesadlict

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^