เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม 
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564" ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

✅ วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
✅ เวลา 08.00 -17.00 น.  
_______________
 ✅ มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้ร่วมการอบรมผ่าน ZOOM ติดต่อขอรับเกียรติบัตรได้หลังการอบรม ช่องทาง เฟซบุ๊ก กลุ่ม DLICT กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู   https://www.facebook.com/groups/155555787859799/  
✅  ผู้อำนวยการสถานศึกษา , รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ในสังกัด สพม.ลยนภ 
** สมัครร่วมการอบรม ได้ที่ ????  https://1th.me/PW3Zw
 --------------------
** เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom **
•ลิงก์ Zoom https://1th.me/noM8x
• Meeting ID : 96566911493
• Password : 193795
______
• โปรดตั้งชื่อใน Zoom เป็น "ชื่อ-นามสกุลจริง" ตามด้วยชื่อโรงเรียน 
• ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเปิดกล้อง เพื่อเช็คชื่อและแคปจอ ถ่ายภาพหน้าจอขณะเปิดกล้องตอนประชุม ใช้เป็นหลักฐานติดต่อรับเกียรติบัตร 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู 
เว็บไซต์ https://dlict.sesao19.go.th/
** สอบถามเพิ่มเติม ** 
1) นาย กฤตภาสดวงไพชุม ผอ.กลุ่ม DLICT  โทร./Line  0650055469
2) นายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร./Line  0801558446
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^