เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)" ปีการศึกษา 2564

สพม.ลยนภ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)" ปีการศึกษา 2564 
วันพุธ ที่ 15 วันยายน 2564 โรงเรียนในสังกัด สพม.ลยนภ พื้นที่จังหวัดเลย 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 วันยายน 2564 โรงเรียนในสังกัด สพม.ลยนภ พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
• ลงทะเบียนเข้าอบรม วันนี้ ถึง 14 ก.ย.2564 : https://forms.gle/XhbrLbpUQo512ube7
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 10 ก.ย. 2564
ป้ายกำกับ : ITAOnlineschool

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^