เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายไพโรจน์ พรมสอน

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทร 081-5743427

  • thumbnail

    นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน

    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทร 087-6431044

^