กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) สพม.เลย หนองบัวลำภู

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Personnel

บุคลากร

  • thumbnail

    นายกฤตภาส ดวงไพชุม

    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เมคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • thumbnail

    นายณัฐพงศ์ บุญเหลือ

    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โทร 080-1558446

^