กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) สพม.เลย หนองบัวลำภู

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทร 0817170868

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0817170868

อีเมล[email protected]

^