เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทร 087-6431044

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์087-6431044

อีเมลNannakorn1973@gmail.com

^