เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โทร 080-1558446

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0801558446

อีเมลnattapong.com19@sesao19.go.th

^