เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ป้ายกำกับ สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายใน

สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายใน
สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายใน

14 ก.ย. 2564 0 62

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ดำเนินการจัดอบรมการใช้ Google Forms ขึ้นในวันนี้ โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 20 คน

1
^