เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ป้ายกำกับ หนองบัวลำภู

สพม.เลย หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพผู้ใช้ระบบ AMSS++ และ SMSS
สพม.เลย หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพผู้ใช้ระบบ AMSS++ และ SMSS

20 ก.ย. 2564 0 187

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบ

สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายใน
สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมการใช้ Google Forms ให้กับบุคลากรภายใน

14 ก.ย. 2564 0 62

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ดำเนินการจัดอบรมการใช้ Google Forms ขึ้นในวันนี้ โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 20 คน

สพม.เลย หนองบัวลำภู พัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน
สพม.เลย หนองบัวลำภู พัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน

09 ก.ย. 2564 0 44

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ ให้กั

1
^