เว็บไซต์ DLITC

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ป้ายกำกับ dmc

ประกาศจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบ 1 ปีการศึกษา 2564

09 ม.ค. 2560 1 271

ประกาศจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบ 1 ปีการศึกษา 2564 https://portal.bopp-obec.info/obec64/auth/login เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย. ถึง 25 มิ.ย. 2564) แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2564 ทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรีย

รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

18 ธ.ค. 2563 0 113

รวมเว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 1. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) https://portal.bopp-obec.info/obec64/ 2. การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

1
^